Najnovejša različica člena

Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

3. člen

TRGOVINA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upošteva vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (http://www.nijz.si).

(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

Povezane vsebine