Najnovejša različica člena

Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

4. člen

TRGOVINA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen

(1) Za prodajalne z živili se določi obratovalni čas od vsaj 8. ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18. ure.

(2) Ob nedeljah in dela prostih dneh iz 1. in 2. člena Zakona o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 in 83/16) so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprti.

(3) Mikro in majhne družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, skladno z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki ponujajo in prodajajo blago v prodajalnah z živili, lahko oblikujejo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo, pri čemer upoštevajo prejšnji odstavek.

(4) Srednje in velike družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki ponujajo in prodajajo blago v prodajalnah z živili, določijo njihov obratovalni čas, ki na dan pred 12. marcem 2020 ni bil daljši od 10 ur, v skladu s svojo poslovno odločitvijo, pri čemer upoštevajo drugi odstavek tega člena.

Povezane vsebine