Najnovejša različica člena

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

3. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 4. člena tega odloka morajo trgovski centri:

  • zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju petega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra,
  • imeti ločen vhod in izhod za stranke.

(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.

Povezane vsebine