Najnovejša različica člena

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

3. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

(1) Ne glede na 1. člen tega odloka prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja tudi za:

  1. opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
  2. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
  3. storitve nepremičninskega posredovanja,
  4. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
  5. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja do 10 oseb (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
  6. storitve salonov za nego živali.

(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAGT) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:

  • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAGT, ki ni starejši od 48 ur,
  • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAGT, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
  • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Povezane vsebine