Najnovejša različica člena

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

6. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/20, 157/20 in 159/20).

Povezane vsebine