Najnovejša različica člena

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

1. člen

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v prilogah II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17; v nadaljnjem besedilu: uredba).

(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev in metodologije, ki jih določa uredba.

Povezane vsebine