Najnovejša različica člena

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

2. člen

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.

(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

Povezane vsebine