Najnovejša različica člena

Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ)

36. člen

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

36. člen

RAZLAGA: Delo, ki poteka več kot 2/3 delovnega časa z viri ionizirajočega sevanja, se šteje kot stalno delo z viri ionizirajočega sevanja v smislu 3. točke drugega odstavka 36. člena KPZZ.

Povezane vsebine