Najnovejša različica člena

Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ)

38. člen

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

38. člen

RAZLAGA: Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače zaradi rojstva otroka po drugi alineji prvega odstavka 38. člena KPZZ ni vezana na spol zdravnika/zdravnice.

Povezane vsebine