Najnovejša različica člena

Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji dne 25. 2. 2020

6. člen (Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD)

Posebni pogoji iz naslova operativnega dela v operacijski dvorani po 6. členu Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se priznajo tudi zdravnikom, ki pri operaciji asistirajo.

Povezane vsebine