Želite več pojasnil o spodnji temi?

Poglejte sorodne vsebine. Kliknite na stransko navigacijo.

Izberi paket

Prevoz na delo in z dela

JAVNI SEKTOR DOHODNINA IN DELOVNA RAZMERJA -

Avtor:

Višina zneska prevoza na delo in z dela v javnem sektorju.

Veljavnost: januar - december 2024

MesecCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
10% cene bencina
- 95. oktanov
December      
November      
Oktober      
September      
Avgust      
Julij      
Junij
Maj
April
Marec
Fabruar
Januar

 

Opomba 1

a) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.
b) Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega stavka se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.
c) Ne glede na določbo b) se javnemu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet.
č) Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine se določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.
d) Maksimalna meseča višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
e) Če javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo med temi kraji prizna kilometrino v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Vir: 5. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/2021)

Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 30 eurov mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice. Višini povračil stroškov iz prejšnjega stavka, ki se ne vštevata v davčno osnovo iz delovnega razmerja, se priznata sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu.


Vir: 3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 87/22, 113/22 in 162,22)

 

 

Veljavnost: januar - december 2023

MesecCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
10% cene bencina
- 95. oktanov
December
November
Oktober
September
Avgust
Julij
Junij
Maj
April
Marec
Fabruar
Januar

 

Opomba 1

a) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.
b) Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega stavka se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.
c) Ne glede na določbo b) se javnemu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet.
č) Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine se določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.
d) Maksimalna meseča višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
e) Če javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo med temi kraji prizna kilometrino v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Vir: 5. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/2021)

Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 30 eurov mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice. Višini povračil stroškov iz prejšnjega stavka, ki se ne vštevata v davčno osnovo iz delovnega razmerja, se priznata sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu.


Vir: 3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 87/22, 113/22 in 162,22)

 

 

Veljavnost: januar - december 2022

MesecCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
10% cene bencina
- 95. oktanov
 December
 November
 Oktober
September
Avgust
Julij
Junij
Maj
April
Marec
Fabruar
Januar

Opomba 1

a) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.
b) Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega stavka se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.
c) Ne glede na določbo b) se javnemu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet.
č) Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine se določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.
d) Maksimalna meseča višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
e) Če javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo med temi kraji prizna kilometrino v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Vir: 5. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/2021)

Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 30 eurov mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice. Višini povračil stroškov iz prejšnjega stavka, ki se ne vštevata v davčno osnovo iz delovnega razmerja, se priznata sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu.


Vir: 3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18 in 104/21)

 

Veljavnost: junij - december 2021

MesecCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
10% cene bencina
- 95. oktanov
December
November
Oktober
September
Avgust
Julij
Junij

Opomba 1

a) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.
b) Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega stavka se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.
c) Ne glede na določbo b) se javnemu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet.
č) Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine se določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.
d) Maksimalna meseča višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
e) Če javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo med temi kraji prizna kilometrino v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Vir: 5. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/2021)

Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 30 eurov mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice. Višini povračil stroškov iz prejšnjega stavka, ki se ne vštevata v davčno osnovo iz delovnega razmerja, se priznata sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu.


Vir: 3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18 in 104/21)

 

Veljavnost: januar - maj 2021

MesecCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
8% cene bencina
- 95. oktanov
Maj a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km

b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave
April
Marec
Februar
Januar
Opomba 1 — Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Ne glede na te določbe mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
Vir: 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.
Vir: 3. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18)

 

Veljavnost: leto 2020

ObdobjeCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
8% cene bencina
- 95. oktanov
01. 12. - 31. 12. a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km

b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave
01. 11. - 30. 11.
01. 10. - 31. 10.
22. 09. - 30. 09.
08. 09. - 21. 09.
25. 08, - 07. 09.
11. 08. - 24. 08.
28. 07. - 10. 08.
14. 07. - 27. 07.
30. 06. - 13. 07.
16. 06. - 29. 06.
02. 06. - 15. 06.
19. 05. - 01. 06.
05. 05. - 18. 05.
21. 04. - 04. 05.
07. 04. - 20. 04.
24. 03. - 06. 04.
10. 03. - 23. 03.
25. 02. - 09. 03.
11. 02. - 24. 02.
28. 01. - 10. 02.
14. 14. - 27. 01.
01. 01. - 13. 01.
Opomba 1 — Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Ne glede na te določbe mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
Vir: 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.
Vir: 3. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)

 

Veljavnost: leto 2019

ObdobjeCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
8% cene bencina
- 95. oktanov
31. 12. - 31. 12. a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km

b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave
17. 12. - 30. 12.
03. 12. - 16. 12.
19. 11. - 02. 12.
05. 11. - 18. 11.
22. 10. - 04. 11.
08. 10. - 21. 10.
24. 09. - 07. 10.
10. 09. - 23. 09.
27. 08. - 09. 09.
13. 08. - 26. 08.
30. 07. - 12. 08.
16. 07. - 29. 07.
02. 07. - 15. 07.
18. 06. - 01. 07.
04. 06. - 17. 06.
21. 05. - 03. 06.
07. 05. - 20. 05.
24. 04. - 06. 05.
09. 04. - 23. 04.
26. 03. - 08. 04.
12. 03. - 25. 03.
26. 02. - 11. 03.
12. 02. - 25. 02.
29. 01. - 11. 02.
15. 01. - 28. 01.
01. 01. - 14. 01.
Opomba 1 — Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Ne glede na te določbe mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
Vir: 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.
Vir: 3. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)

 

Veljavnost: leto 2018

ObdobjeCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
8% cene bencina
- 95. oktanov
18. 12. - 31. 12. a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km

b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave
04. 11. - 17. 12.
20. 11. - 03. 11.
06. 11. - 19. 11.
23. 10. - 05. 11.
09. 10. - 22. 10.
25. 09. - 08. 10.
11. 09. - 24. 09.
28. 08. - 10. 09
14. 08. - 27. 08.
31. 07. - 13. 08.
17. 07. - 30. 07.
03. 07. - 16. 07.
19. 06. - 02. 07.
04. 06. - 18. 06.
22. 05. - 04. 06.
08. 05. - 21. 05.
24. 04. - 07. 05.
10. 04. - 23. 04.
27. 03. - 09. 04.
13. 03. - 26. 03.
27. 02. - 12. 03
13. 02. - 26. 02.
30. 01. - 12. 02.
16. 01. - 29. 01
04. 01. - 15. 01.
01. 01. - 03. 01.
Opomba 1 — Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Ne glede na te določbe mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
Vir: 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.
Vir: 3. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)

 

Veljavnost: leto 2017

ObdobjeCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
8% cene bencina
- 95. oktanov
19. 12. - 31. 12. a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km

b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave
05. 12. - 18. 12.
21. 11. - 04. 12.
07. 11. - 20. 11.
24. 10. - 06. 11.
10. 10. - 23. 10.
26. 09. - 09. 10.
12. 09. - 25. 09.
29. 08. - 11. 09.
15. 08. - 28. 08.
01. 08. - 14. 08.
18. 07. - 31. 07.
04. 07. - 17. 07
20. 06. - 03. 07.
06. 06. - 19. 06.
23. 05. - 05. 06.
09. 05. - 22. 05.
25. 04. - 08. 05.
11. 04. - 24. 04.
28. 03. - 10. 04.
14. 03. - 27. 03.
28. 02. - 13. 03.
14. 02. - 27. 02.
31. 01. - 13. 02.
04. 01. - 30. 01.
01. 01. - 03. 01.
Opomba 1 — Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Ne glede na te določbe mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
Vir: 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.
Vir: 3. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)

 

Veljavnost: leto 2016

ObdobjeCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
8% cene bencina
- 95. oktanov
20. 12. - 31.12. a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km

b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave
06. 12. - 19. 12.
22. 11. - 05. 12.
08. 11. - 21. 11.
25. 10. - 07. 11.
11. 10. - 24. 10.
27. 09. - 10. 10. 0,
13. 09. - 26. 09.
30. 08. - 12. 09.
16. 08. - 29. 08.
02. 08. - 15. 08.
19. 07. - 01. 08.
05. 07. - 18. 07.
21. 06. - 04. 07.
07. 06. - 20. 06.
24. 05. - 06. 06.
10. 05. - 23. 05.
26. 04. - 09. 05.
12. 04. - 25. 04.
01. 04. - 11. 04.
30. 03. - 31. 03.
15. 03. - 29. 03.
01. 03. - 14. 03.
16. 02. - 29. 02.
02. 02. - 15. 02.
19. 01. - 01. 02.
05. 01. - 18. 01.
01. 01. - 04. 01.
Opomba 1 — Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Ne glede na te določbe mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
Vir: 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.
Vir: 3. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)

 

Veljavnost: leto 2015

ObdobjeCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
8% cene bencina
- 95. oktanov
22. 12. - 31.12. a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km

b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave
08. 12. - 21. 12.
24. 11. - 07. 12.
10. 11. - 23. 11.
27. 10. - 09. 11.
13. 10. - 26. 10.
29. 09. - 12. 10.
15. 09. - 28. 09.
01. 09. - 14. 09.
18. 08. - 31. 08.
04. 08. - 17. 08.
21. 07. - 03. 08.
07. 07. - 20. 07.
23. 06. - 06. 07.
09. 06. - 22. 06.
26. 05. - 08. 06.
12. 05. - 25. 05. 1,369 0,1095
29. 04. - 11. 05. 1,362 0,1090
14. 04. - 28. 04. 1,311 0,1049
31. 03. - 13. 04. 1,316 0,1053
17. 03. - 30. 03. 1,323 0,1058
03. 03. - 16. 03. 1,308 0,1046
17. 02. - 02. 03. 1,308 0,1046
03. 02. - 16. 02. 1,258 0,1006
20. 01. - 02. 02. 1,240 0,0992
06. 01. - 19. 01. 1,268 0,1014
01. 01. - 05. 01. 1,292 0,1034
Opomba 1 — Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Ne glede na te določbe mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
Vir: 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.
Vir: 3. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)

 

Veljavnost: leto 2014

ObdobjeCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
8% cene bencina
- 95. oktanov
23. 12. - 31. 12. 1,292 0,1034 a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km

b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave
09. 12. - 22. 12. 1,362 0,1090
25. 11. - 08. 12. 1,403 0,1122
11. 11. - 24. 11. 1,431 0,1145
28. 10. - 10. 11. 1,428 0,1142
14. 10. - 27. 10. 1,447 0,1158
30. 09. - 13. 10. 1,447 0,1158
16. 09. - 29. 09. 1,447 0,1158
02. 09. - 15. 09. 1,441 0,1153
19. 08. - 01. 09. 1,443 0,1154
05. 08. - 18. 08. 1,463 0,1170
22. 07. - 04. 08. 1,478 0,1182
08. 07. - 21. 07. 1,498 0,1198
24. 06. - 07. 07. 1,498 0,1198
10. 06. - 23. 06. 1,487 0,1190
27. 05. - 09. 06. 1,483 0,1186
13. 05. - 26. 05. 1,470 0,1176
29.04. - 12.05. 1,495 0,1196
15. 04. - 28. 04. 1,477 0,1182
01. 04. - 14. 04. 1,454 0,1163
18. 03. - 31. 03. 1,451 0,1161
04. 03. - 17. 03. 1,463 0,1170
18. 02. - 03. 03. 1,450 0,1160
04. 02. - 17. 02. 1,440 0,1152
21. 01. - 03. 02. 1,434 0,1147
07. 01. - 20. 01. 1,450 0,1160
01. 01. - 06. 01. 1,435 0,1148
Opomba 1 — Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Ne glede na te določbe mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
Vir: 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.
Vir: 3. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)

 

Veljavnost: leto 2013

ObdobjeCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
8% cene bencina
- 95. oktanov
24. 12 - 31. 12. 1,435 0,1148  a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km

b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave
10. 12. - 23. 12. 1,446 0,1157 
26. 11. - 09. 12. 1,441 0,1153 
12.11. - 25. 11. 1,416 0,1133
29. 10. - 11. 11. 1,439 0,1151 
15. 10. - 28. 10. 1,444 0,1155 
01. 10. - 14. 10. 1,448 0,1158 
17. 09. - 30. 09. 1,487 0,1190 
03. 09. - 16. 09. 1,523 0,1218 
20. 08. - 02. 09. 1,496 0,1197 
06. 08. - 19. 08. 1,514 0,1211 
23. 07. - 05. 08. 1,518 0,1214 
09. 07. - 22. 07. 1,493 0,1194 
01. 07. - 08. 07. 1,495 0,1215 
25. 06. - 30. 06. 1,471 0,1177 
11. 06. - 24. 06. 1,484 0,1187 
28. 05. - 10. 06. 1,479 0,1170 
14. 05. - 27. 05. 1,463 0,1183 
30. 04. - 13. 05. 1,461 0,1169 
16. 04. - 29. 04. 1,492 0,1194 
03. 04. - 15. 04. 1,514 0,1211 
19. 03. - 02. 04. 1,505 0,1204 
05. 03. - 18. 03. 1,547 0,1238 
05. 02. - 04. 03. 1,549 0,1239 
22. 01. - 04. 02. 1,516 0,1213 
08. 01. - 21. 01. 1,501 0,1201 
01. 01. - 07. 01. 1,486 0,1189
Opomba 1 — Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Ne glede na te določbe mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
Vir: 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.
Vir: 3. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)

 

Veljavnost: 1. 6. do 31. 12. 2012

ObdobjeCena neosvinčenega motornega bencina
- 95 oktanov
(EUR/l)
Kilometrina
po kolektivni pogodbi za negospodarstvo
(EUR/km)

Opomba 1
Kilometrina
po davčni uredbi
(EUR/km)

Opomba 2
8% cene bencina
- 95. oktanov
25. 12 - 31. 12. 1,486 0,1189 a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km

b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave
11. 12. - 24. 12. 1,478 0,1182
27. 11. - 10. 12. 1,484 0,1187
13.11. - 26. 11. 1,465 0,1172
30. 10. - 12. 11. 1,499 0,1199
16. 10. - 29. 10. 1,570 0,1256
02. 10. - 15. 10. 1,544 0,1235
04. 09. - 01. 10. 1,576 0,1261
21. 08. - 03. 09. 1,562 0,1250
07. 08. - 20. 08. 1,507 0,1206
24. 07. - 06. 08. 1,482 0,1186
10. 07. - 23. 07. 1,433 0,1146
27. 06. - 09. 07. 1,374 0,1099
12. 06. - 26. 06. 1,414 0,1131
01. 06. - 11. 06. 1,427 0,1142
Opomba 1 — Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Ne glede na te določbe mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
Vir: 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
Opomba 2 — Morebitno razliko med zneskom po kolektivni pogodbi za negospodarstvo in zneskom po Uredbi je potrebno upoštevati v davčno osnovo.
Vir: 3. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)

 

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!