Zakaj?

Lažje branje in razumevanje zakonodaje.
Spremljanje sprememb.
Povezane vsebine.


Izberi paket

Enostavno iskanje po vseh področjih

Po vpisu iskalnega pojma dobite zadetke iz vseh področij.

Izberi paket
 1. GOSPODARSTVO&JAVNI SEKTOR Svetovanje racunovodstvo.net

  Zanima nas ali se mora zasebna specialistična ordinacija za medicino dela, prometa in športa, ki opravlja zdravstvene storitve oproščene ddv-ja po 42 členu ZDDV-1 zaradi storitev izdajanja zdravniškega spričevala za voznike, zdravniškega pregleda za posest in nošenje orožja, ki ne spadajo več med oproščen promet, registrirati za DDV zavezanca?

  Skladno s prvim odstavkom 94. člena ZDDV-1 je davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 EUR obdavčljivega prometa. Kaj se všteva v ta obdavčljiv promet v...

 2. GOSPODARSTVO&JAVNI SEKTOR Pojasnila FURS pojasnilo FURS marec 2018

  Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

  Podrobnejši opis je povzet iz spletne strani Ministrstva za finance RS, področje Davki in druge dajatve – Dohodek iz zaposlitve: 6. izdaja, veljavnost od 1. 4. 2018. 1.0 SPLOŠNO 1.1 Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo 2.0 PRIGLASITEV, OPUSTITEV...

 3. JAVNI SEKTOR Tabelice

  Odpravnina ob upokojitvi

  Višina zneska odpravnine ob upokojitvi v javnem sektorju.

 4. GOSPODARSTVO Tabelice

  Podatki za obračun plač - za marec 2018

  Število delovnih dni/ur, praznikov, povprečna mesečna bruto plača, minimalna plača, najnižja pokojninska osnova, izhodiščna plača spl. kol. pog., minimalni znesek za prehrano med delom...