Zakaj?

Lažje branje in razumevanje zakonodaje.
Spremljanje sprememb.
Povezane vsebine.


Izberi paket

Enostavno iskanje po vseh področjih

Po vpisu iskalnega pojma dobite zadetke iz vseh področij.

Izberi paket
 1. GOSPODARSTVO Pripomočki racunovodstvo.net

  Davčni obračun - davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2017

  Pripomoček za izračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2017. Pripomoček je narejen tako, da imate pri vsaki vnosni vrstici davčnega obračuna podan komentar, ki vas z obrazložitvijo ali s primerom usmerja, kaj se v posamezno vrstico vpisuje. Prav tako je pri vsaki vrstici podano, katero prilogo davčnega obračuna...

 2. GOSPODARSTVO Pripomočki racunovodstvo.net

  Davčni obračun - Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - za 2017

  Pripomoček za izračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2017. Pripomoček je narejen tako, da imate pri vsaki vnosni vrstici davčnega obračuna podan komentar, ki vas z obrazložitvijo ali s primerom usmerja, kaj se v posamezno vrstico vpisuje. Prav tako je pri vsaki vrstici podano, kat...

 3. GOSPODARSTVO&JAVNI SEKTOR Pojasnila FURS pojasnilo FURS februar 2018

  Obdavčitev z davkom na dediščine in darila

  Iz spletne strani Finančne uprave RS so povzeti odgovori na vprašanja iz področja Davki in druge dajatve - Obdavčitev z davkom na dediščine in darila. Dne 15. 2. 2018 je bilo dopolnjeno vprašanje št. 10. 10. Ali se pri osebi, ki ji je užitek podarjen, šteje, da je s tem dosegla kakšen dohodek?

 4. GOSPODARSTVO&JAVNI SEKTOR Pojasnila FURS pojasnilo FURS marec 2017

  DDV obravnava zdravstvenih storitev, Pojasnilo FURS, št. 4230-193/2017-1, 24. 3. 2017 in 13. 2. 2018

  Iz spletne strani Finančne uprave RS je povzeto pojasnilo iz področja Davki in druge dajatve - Davek na dodano vrednost (DDV) o oproščenih dejavnosti, ki jih v javnem interesu opredeljuje Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 v 42. členu. Davčni zavezanci, ki opravijo transakcije, navedene v 42. členu ZDDV-1, od...