Želite več pojasnil o spodnji temi?

Poglejte sorodne vsebine. Kliknite na stransko navigacijo.

Izberi paket

Pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

GOSPODARSTVO&JAVNI SEKTOR DOHODNINA IN DELOVNA RAZMERJA -

Avtor:

Zneski pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v odvisnosti od vrste zavarovanca.

 

Veljavnost: 1. 4. 2023 dalje

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

8,46 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

12,65 EUR Prispevek se plačuje  letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

16,85 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

42,19 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

4,18 EUR Prispevek se plačuje  letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 210,95 EUR

Mesečni znesek: 17,57 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

 

Veljavnost: 1. 4. 2022 dalje

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

8,23 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

12,31 EUR Prispevek se plačuje  letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

16,39 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

41,04 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

4,07 EUR Prispevek se plačuje  letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 205,20 EUR

Mesečni znesek: 17,09 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

Veljavnost: 1. 4. 2021 dalje

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

7,76 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

11,60 EUR Prispevek se plačuje letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

15,45 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

38,68 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,84 EUR Prispevek se plačuje letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 193,40 EUR

Mesečni znesek: 16,11 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

Veljavnost: 1. 4. 2020 dalje

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

7,33 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

10,96 EUR Prispevek se plačuje letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

14,60 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

36,56 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,63 EUR Prispevek se plačuje letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 182,80 EUR

Mesečni znesek: 15,23 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

Veljavnost: 1. 4. 2019 dalje

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

7,03 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

10,51 EUR Prispevek se plačuje letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

14,00 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

35,05 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,48 EUR Prispevek se plačuje letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 175,26 EUR

Mesečni znesek: 14,60 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

Veljavnost: 1. 4. 2018 dalje

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

6,80 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

10,16 EUR Prispevek se plačuje letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

13,54 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

33,90 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,37 EUR Prispevek se plačuje letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 169,50 EUR

Mesečni znesek: 14,12 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

Veljavnost: 1. 4. 2017 dalje

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

6,62 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

9,89 EUR Prispevek se plačuje letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

13,18 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

33,01 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,28 EUR Prispevek se plačuje letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 165,04 EUR

Mesečni znesek: 13,75 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

Veljavnost: 1. 4. 2016 dalje

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

6,50 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

9,71 EUR Prispevek se plačuje letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

12,95 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

32,43 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,22 EUR Prispevek se plačuje letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 162,12 EUR

Mesečni znesek: 13,51 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

Veljavnost: 1. 4. 2015 - 31. 3. 2016

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

6,45 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

9,64 EUR Prispevek se plačuje letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

12,86 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

32,20 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,20 EUR Prispevek se plačuje letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 161,00 EUR

Mesečni znesek: 13,42 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

Veljavnost: 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

6,38 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

9,54 EUR Prispevek se plačuje letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

12,72 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

31,85 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,17 EUR Prispevek se plačuje letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 159,25 EUR

Mesečni znesek: 13,26 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

Veljavnost: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2014

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga
1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;

2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

4) osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela, ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen oseb, ki opravljajo javna dela;

5) osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti;

6,45 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3., 4., 5. in 6. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

9,64 EUR Prispevek se plačuje letno

1. in 10. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe na prestajanju kazni zapora in mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, so pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s tem zakonom obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile.

12,85 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti;

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

32,17 EUR Prispevek se plačuje mesečno 1. alinea 1. odstavka 20. člena ter 2. in 20. člena ZPIZ-2

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,21 EUR Prispevek se plačuje letno 5. odstavka 20. člena ZPIZ-2

1) sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2

Letni znesek: 160,85 EUR

Mesečni znesek: 13,40 EUR

Prispevek se plačuje mesečno

8. alinea 3. odstavka 20. člena ZPIZ-2

 

Veljavnost: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga

1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

6,44 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3. in 5. alinea 1. odstavka 26. člena ZPIZ-1

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju dela prek pooblaščenih študentskih servisov;

9,63 EUR Prispevek se plačuje mesečno

1. in 6. alinea 1. odstavka 26. člena ZPIZ-1

1) osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zavarovane po tem zakonu, ter mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom.

12,84 EUR Prispevek se plačuje mesečno 7. alinea 1. odstavka 26. člena ZPIZ-1

1) osebe, ki so uveljavile izvzem iz zavarovanja po 18. členu ZPIZ-1;

2) oseba, ki opravlja pridobitno oziroma poklicno dejavnost in je vpisana v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register, pa ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-1;

3) oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost, pa ni zavarovana po 16. členu, po četrti alinei prvega odstavka 26. člena ali po šesti alinei prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1;

32,14 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. alinea 1. odstavka 26. člena ter 1. in 3. odstavek 27. člena ZPIZ-1

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,21 EUR Prispevek se plačuje mesečno 28. člen ZPIZ-1

1) sobodajalci, ki so v skladu s predpisi o gostinstvu vpisani v Poslovni register Slovenije kot sobodajalci fizične osebe

Letni znesek: 160,69 EUR

Mesečni znesek: 13,39 EUR

Prispevek se plačuje mesečno  

 

Veljavnost: 1. 4. 2011 - 31. 3. 2012

Vrste zavarovancevZnesek višine pavšalnega prispevkaOstali pogojiPravna podlaga

1) otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
2) osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;

3) vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;

6,31 EUR Prispevek se plačuje mesečno

2., 3. in 5. alinea 1. odstavka 26. člena ZPIZ-1

1) dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;

2) dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju dela prek pooblaščenih študentskih servisov;

9,644EUR Prispevek se plačuje mesečno

1. in 6. alinea 1. odstavka 26. člena ZPIZ-1

1) osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zavarovane po tem zakonu, ter mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom.

12,59 EUR Prispevek se plačuje mesečno 7. alinea 1. odstavka 26. člena ZPIZ-1

1) osebe, ki so uveljavile izvzem iz zavarovanja po 18. členu ZPIZ-1;

2) oseba, ki opravlja pridobitno oziroma poklicno dejavnost in je vpisana v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register, pa ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-1;

3) oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost, pa ni zavarovana po 16. členu, po četrti alinei prvega odstavka 26. člena ali po šesti alinei prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1;

31,51 EUR Prispevek se plačuje mesečno 4. alinea 1. odstavka 26. člena ter 1. in 3. odstavek 27. člena ZPIZ-1

1) osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti;

3,15 EUR Prispevek se plačuje mesečno 28. člen ZPIZ-1

1) sobodajalci, ki so v skladu s predpisi o gostinstvu vpisani v Poslovni register Slovenije kot sobodajalci fizične osebe

Letni znesek: 157,54 EUR

Mesečni znesek: 13,13 EUR

Prispevek se plačuje mesečno  
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!