Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)

Časovnica

  1. 2020

    1 predlog / 0 sprememb / 0 čistopisov
    1. Državni zbor RS z dne 01.10.2020

      ZIPRS2122 Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022