Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga

Časovnica

  1. 2009

    0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
    1. Uradni list Evropske unije št. L292 z dne 10.11.2009

      Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009