Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Zakon o prekrških (ZP-1)

Časovnica

 1. 2021

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 206/2021 z dne 29.12.2021

   ZDUPŠOP Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 – spremembe Zakona o prekrških (ZP-1)

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 206/2021 z dne 29.12.2021

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 15/2021 z dne 04.02.2021

   ZDUOP Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - spremembe Zakona o prekrških (ZP-1)

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 15/2021 z dne 04.02.2021

    Uradno besedilo

 2. 2020

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27.11.2020

   ZIUOPDVE Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - spremembe Zakona o prekrških (ZP-1)

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27.11.2020

    Uradno besedilo

 3. 2017

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31.03.2017

   Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 61. člena Zakona o prekrških

 4. 2016

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 06.05.2016

   ZP-1J Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 06.05.2016

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 25.02.2016

    Predlog

 5. 2014

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19.12.2014

   Odločba o razveljavitvi prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena, sedmega odstavka 19. člena, kolikor se nanaša na izvršitev uklonilnega zapora, ter 202.b člena Zakona o prekrških

  2. Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17.10.2014

   Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek prvega odstavka 193. člena Zakona o prekrških v neskladju z Ustavo

 6. 2013

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27.12.2013

   ZP-1I Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27.12.2013

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13.03.2013

   ZP-1H Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13.03.2013

    Uradno besedilo

 7. 2011

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 29/2011 z dne 18.04.2011

   ZP-1-UPB8 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo)