Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Pravilnik o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki jih mora pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku davka oziroma pooblaščencu

Časovnica

  1. 2010

    0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
    1. Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24.06.2010

      Pravilnik o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki jih mora pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku davka oziroma pooblaščencu