Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

Časovnica

  1. 2006

    0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
    1. Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 05.05.2006

      Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja