Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Časovnica

 1. 2013

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 08.03.2013

   Prenehanje veljavnosti predpisa

 2. 2010

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 08.01.2010

   Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

 3. 2008

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23.12.2008

   Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo