Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

22. člen (pogoji za obstoj)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

22. člen
(pogoji za obstoj)

Za obstoj zakonske zveze je potrebno, da:

  • sta osebi, ki sklepata zakonsko zvezo, različnega spola,
  • osebi izjavita svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo in
  • osebi izjavita svoje soglasje pred pristojnim državnim organom.
Povezane vsebine