Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

38. člen (sklenitev zakonske zveze samo pred matičarjem)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

38. člen
(sklenitev zakonske zveze samo pred matičarjem)

Ne glede na določbo 33. člena tega zakonika se lahko na željo bodočih zakoncev zakonska zveza sklene samo pred matičarjem.

Povezane vsebine