Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

6. člen (starševska skrb)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(starševska skrb)

(1) Starševska skrb je celota obveznosti in pravic staršev, da v skladu s svojimi zmožnostmi ustvarijo razmere, v katerih bo zagotovljen celovit otrokov razvoj.

(2) Starševska skrb pripada skupaj obema staršema.

Povezane vsebine