Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

63. člen (premoženjski režim)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

63. člen
(premoženjski režim)

Premoženjski režim zakoncev je celota pravil, ki urejajo premoženjske odnose med zakoncema in v razmerju do tretjih oseb.

Povezane vsebine