Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

84. člen (posebne obveznosti zakonca)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

84. člen
(posebne obveznosti zakonca)

(1) Posebne obveznosti zakonca so tiste, ki jih je imel pred sklenitvijo zakonske zveze, in tiste, ki jih prevzame po sklenitvi zakonske zveze, a ne predstavljajo skupne obveznosti zakoncev po prvem odstavku 82. člena tega zakonika.

(2) Za posebne obveznosti odgovarja zakonec s svojim posebnim premoženjem in svojim deležem na skupnem premoženju.

Povezane vsebine