Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

86. člen (sporazum o preživljanju v pogodbi o ureditvi premoženjskopravnih razmerij)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

86. člen
(sporazum o preživljanju v pogodbi o ureditvi premoženjskopravnih razmerij)

Del pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je lahko tudi sporazum o medsebojnem preživljanju in sporazum o preživnini za primer razveze zakonske zveze.

Povezane vsebine