Najnovejša različica člena

Energetski zakon (EZ-1)

3. člen (namen zakona)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(namen zakona)

Namen zakona je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

Povezane vsebine