Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

4. člen (Časovna veljavnost)

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(Časovna veljavnost)

(1) Veljavnost kolektivne pogodbe se podaljša za tri mesece, to je do 31. 3. 2024.

Veljavnost kolektivne pogodbe se podaljša za eno leto do 31. 12. 2023

(2) Kolektivna pogodba začne veljati 15. 8. 2018.

(3) Po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdlje eno leto, še naprej uporabljajo določbe normativnega dela te kolektivne pogodbe.

Povezane vsebine