Najnovejša različica člena

Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

6. člen

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21).

Povezane vsebine