Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov davčnemu organu v okviru:

  1. priglasitve zamenjave investicijskih kuponov v okviru transakcij iz prvega odstavka 525. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi za vse davčne zavezance hkrati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad, krovni sklad oziroma krovna sklada, v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;
  2. priglasitve zamenjave enot UCITS skladov za enote drugih UCITS skladov v okviru združitev UCITS skladov (ki ni zajeto v prvem odstavku 525. člena ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi za vse davčne zavezance hkrati oseba, prek katere so zavezanci pridobili zamenjane enote sklada, ki kot edini pooblaščenec družbe za upravljanje države članice iz 128. člena ZISDU-2 v Republiki Sloveniji opravlja posamezne storitve oziroma posle upravljanja investicijskih skladov;
  3. priglasitve zamenjave enot UCITS skladov za enote drugih UCITS skladov v okviru združitve UCITS skladov (ki ni zajeto v prvem odstavku 525. člena ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi davčni zavezanec sam.

(1) Družba za upravljanje iz 1. točke 1. člena tega pravilnika dostavi podatke v okviru priglasitve v skladu z zahtevami za individualne podatke, ki so predpisane v tabeli tabelaričnega prikaza individualnih podatkov glede podatkov o pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah investicijskih kuponov iz veljavnega pravilnika, ki ureja dostavo podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

(2) Oseba iz 2. točke 1. člena tega pravilnika dostavi podatke v okviru priglasitve v skladu z zahtevami za individualne podatke VIRUCITS.DAT, ki so predpisane v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

(3) Davčni zavezanec iz 3. točke 1. člena tega pravilnika dostavi podatke pristojnemu davčnemu uradu v okviru priglasitve na obrazcu v Prilogi 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

(1) Družba za upravljanje iz 1. točke 1. člena tega pravilnika pošlje podatke v 15 dneh od dneva izvedbe združitve vzajemnih skladov, od dneva oblikovanja krovnega sklada oziroma od dneva vključitve podskladov krovnega sklada v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje, na elektronskem mediju na pristojni davčni urad.

(2) Oseba iz 2. točke 1. člena tega pravilnika pošlje podatke v 15 dneh od dneva izvedbe združive UCITS skladov, na elektronskem mediju na pristojni davčni urad.

(3) Davčni zavezanec iz 3. točke 1. člena tega pravilnika predloži obrazec iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika pristojnemu davčnemu uradu v 30 dneh od dneva izvedbe združitve UCITS skladov.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!