Najnovejša različica člena

Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

5. člen (polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj)

(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:

PCM10 = A*K

pri čemer je:

  • PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj;
  • A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
  • K: koeficient.

(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.

Povezane vsebine