Najnovejša različica člena

Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza

6. člen (polna cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(polna cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj)

(1) Polna cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:

PCP10 = A*K10p*T

pri čemer je:

  • PCP10: polna cena polletne vozovnice za deset voženj;
  • A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
  • K10p: koeficient;
  • T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je T enak 5, razen v primeru vozovnice za študente in udeležence izobraževanja odraslih v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.

(2) Vrednost K10p iz prejšnjega odstavka je enaka 8.

Povezane vsebine