Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o določitvi povezanih subjektov, ki delujejo kot organi oblasti ali katerih vlogo priznava mednarodna pogodba

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

Za povezane subjekte, ki delujejo kot organi oblasti ali katerih vlogo priznava mednarodna pogodba na dan 1. marca 2002 ali po tem datumu, se štejejo:

 1. subjekti v Evropski uniji:

a) Belgija * Vlaams Gewest (Flamska regija) * Région wallonne (Valonska regija) * Région bruxelloise/Brussels Gewest (Bruseljska regija) * Communauté française (Francoska skupnost) * Vlaamse Gemeenschap (Flamska skupnost) * Deutschsprachige Gemeinschaft (Nemško govoreča skupnost)

b) Španija * Xunta de Galicia (Reginalni zakonodajni svet Galicije) * Junta de Andalucía (Regionalni zakonodajni svet Andaluzije) * Junta de Extremadura (Regionalni zakonodajni svet Extremadure) * Junta de Castilla-La Mancha (Regionalni zakonodajni svet Castille-La Mancha) * Junta de Castilla-León (Regionalni zakonodajni svet Castille-León) * Gobierno Foral de Navarra (Regionalna vlada Navarre) * Govern de les Illes Balears (Vlada Balearskih otokov) * Generalitat de Catalunya (Avtonomna vlada Katalonije) * Generalitat de Valencia (Avtonomna vlada Valencije) * Diputación General de Aragón (Regionalni svet Aragona) * Gobierno de las Islas Canarias (Vlada Kanarskih otokov) * Gobierno de Murcia (Vlada Murcie) * Gobierno de Murcia (Vlada Madrida) * Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Vlada avtonomne skupnosti Baskije) * Diputación Foral de Guipúzcoa (Regionalni svet Guipúzcoe) * Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Regionalni svet Vizcaye) * Diputación Foral de Alava (Regionalni svet Alave) * Ayuntamiento de Madrid (Svet mesta Madrid) * Ayuntamiento de Barcelona (Svet mesta Barcelona) * Cabildo Insular de Gran Canaria (Otoški svet Gran Canarie) * Cabildo Insular de Tenerife (Otoški svet Tenerife) * Instituto de Crédito Oficial (Javna kreditna institucija) * Instituto Catalán de Finanzas (Finančna institucija Katalonije) * Instituto Valenciano de Finanzas (Finančna institucija Valencije)

c) Grčija * Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Državna telekomunikacijska organizacija) * Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Državne železnice) * Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Javno elektrogospodarstvo)

d) Francija * La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)(Sklad za odkup socialnega dolga) * L'Agence française de développement (AFD)(Francoska razvojna agencija) * Réseau Ferré de France (RFF)(Francoske železnice) * Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)(Državni sklad za avtoceste) * Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)(Državna pomoč pariškim bolnišnicam) * Charbonnages de France (CDF)(Francoska uprava za premog) * Entreprise minière et chimique (EMC)(Podjetje za rudarstvo in kemikalije)

e) Italija * regije * province * občine * Cassa Depositi e Prestiti (Sklad za depozite in posojila)

f) Latvija * Pašvaldības (lokalne vlade)

g) Poljska * gminy (občine) * powiaty (okraji) * województwa (vojvodstva) * związki gmin (skupnosti občin) * powiatów (skupnosti okrajev) * województw (skupnosti vojvodstev) * miasto stołeczne Warszawa (glavno mesto Varšava) * Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencija za prestrukturiranje in modernizacijo kmetijstva) * Agencja Nieruchomości Rolnych (Agencija za kmetijsko premoženje)

h) Portugalska * Região Autónoma da Madeira (Avtonomna regija Madeire) * Região Autónoma dos Açores (Avtonomna regija Azorskih otokov) * občine

i) Slovaška * mestá a obce (občine) * Železnice Slovenskej republiky (Slovaške železnice) * Štátny fond cestného hospodárstva (Državni sklad cestnega gospodarstva) * Slovenské elektrárne (Slovaške elektrarne) * Vodohospodárska výstavba (Družba za vodnogospodarske gradnje)

j) Bolgarija

- Общините (mestne občine)

- Социалноосигурителни фондове (skladi socialnega zavarovanja)

k) Romunija

- autorităţile administraţiei publice locale (lokalni organi javne uprave)

 1. mednarodni subjekti:
 • Evropska banka za obnovo in razvoj
 • Evropska investicijska banka
 • Azijska razvojna banka
 • Afriška razvojna banka
 • Svetovna banka/Mednarodna banka za obnovo in razvoj/MDS
 • Mednarodna finančna korporacija
 • Medameriška razvojna banka
 • Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj
 • Euratom
 • Evropska skupnost
 • Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andska razvojna korporacija)
 • Eurofima
 • Evropska skupnost za premog in jeklo
 • Nordijska investicijska banka
 • Karibska razvojna banka.

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!