Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku

2. člen (uporaba pojmov)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(uporaba pojmov)

Če ni s tem pravilnikom določeno drugače, pojem »davčni organ« pomeni Finančno upravo Republike Slovenije.

Povezane vsebine