Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku

5. člen (sestavine zavezujoče informacije)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(sestavine zavezujoče informacije)

Zavezujoča informacija se izda v obliki pisnega dokumenta, ki vsebuje zlasti naslednje sestavine:

  1. ime davčnega organa, ki je zavezujočo informacijo izdal, in datum izdaje;
  2. kratek opis ravnanja z vlogo in opis zahteve zavezanca za davek skupaj s prilogami;
  3. ime zavezanca za davek, ki se mu izdaja zavezujoča informacija;
  4. izrecno navedbo, da se izdaja zavezujoča informacija o določeni davčni obravnavi;
  5. opis nameravanih transakcij oziroma nameravanih poslovnih dogodkov;
  6. vsebino zavezujoče informacije;
  7. izjavo davčnega organa, da ga zavezujoča informacija zavezuje, in obdobje, za katero zavezuje;
  8. opozorilo o preklicu zavezujoče informacije;
  9. opozorilo o nadomestitvi zavezujoče informacije;
  10. stroške, ki jih nosi zavezanec za davek v zvezi z izdajo zavezujoče informacije.
Povezane vsebine