Najnovejša različica člena

Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli

1. člen (vsebina pravilnika)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo normativi in standardi, ki so podlaga za:

  • financiranje sistemiziranih delovnih mest strokovnih delavcev ter računovodsko-administrativnih in tehničnih delavcev v dvojezični srednji šoli (v nadaljnjem besedilu: šola) za izvedbo izobraževalnih programov s področja srednjega šolstva za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju (v nadaljnjem besedilu: srednješolski izobraževalni programi),
  • financiranje drugih nalog, povezanih z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo,
  • oblikovanje oziroma določitev oddelkov in skupin v srednješolskih izobraževalnih programih.
Povezane vsebine