Najnovejša različica člena

Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

1. člen (vsebina pravilnika)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo normativi in standardi, ki so podlaga za:

  • financiranje sistemiziranih delovnih mest strokovnih delavcev ter računovodsko-administrativnih in tehničnih delavcev v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (v nadaljnjem besedilu: šola) za izvedbo srednješolskih izobraževalnih programov z italijanskim učnim jezikom, prilagojenih za izvajanje na narodno mešanem območju v slovenski Istri (v nadaljnjem besedilu: srednješolski izobraževalni programi),
  • financiranje drugih nalog, povezanih z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo, –
oblikovanje oziroma določitev oddelkov in skupin v srednješolskih izobraževalnih programih.
Povezane vsebine