Najnovejša različica člena

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

5. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen

Ne glede na 4. člen tega pravilnika davčni zavezanec:

  • za obresti, dosežene v zadnjem trimesečju v letu 2015, predloži davčnemu organu Napoved za odmero dohodnine od obresti za obdobje od_____ do ______ (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) na obrazcu, ki je Priloga 7,
  • za dividende, dosežene v zadnjem trimesečju v letu 2015, predloži davčnemu organu Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od_____ do ______ (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) na obrazcu, ki je Priloga 9,
  • za dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dosežen v letu 2015, predloži davčnemu organu Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem na obrazcu, ki je Priloga 4

Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Uradni list RS, št. 101/11, 107/12, 114/13 in 95/14).

Povezane vsebine