POZOR: to ni najnovejša različica člena

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

2. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov na obrazcu, ki je Priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Povezane vsebine