Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov, od katerih se v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb ( Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) obračunava davčni odtegljaj, metodologija za izpolnjevanje obrazca in način predložitve obrazca davčnemu organu.

Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun davčnega odtegljaja na obrazcu ODO-1 najpozneje na dan izplačila dohodkov. Obrazec ODO-1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika, plačnik davka izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO-1, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

Ne glede na prejšnji odstavek mora plačnik davka, ki izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov v skladu s 383.e členom ZDavP-2, predložiti davčnemu organu obračun davčnega odtegljaja na obrazcu ODO-1-NFI najpozneje do 14. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni. Obrazec ODO-1-NFI je po obliki in vsebini enak obrazcu ODO-1 ter se izpolnjuje v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO-1.

Plačnik davka predloži obračun davčnih odtegljajev iz prejšnjega člena v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!