Najnovejša različica člena

Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve

2. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Zavezanec lahko v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali zakonom, ki ureja dohodnino, uveljavlja olajšavo za zaposlitev osebe v naslednjih poklicih iz Uredbe o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, št. 50/10):

 1. Varilci/Varilke ipd. (koda 7212);
 2. Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
 3. Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222);
 4. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
 5. Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);
 6. Krovci/krovke (koda 7121);
 7. Kuharji/kuharice (koda 5120);
 8. Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);
 9. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
 10. Zidarji/zidarke ipd. (koda 7112);
 11. Betonerji/betonerke ipd. (koda 7114);
 12. Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah (koda 9313);
 13. Monterji/monterke in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav (koda 7126);
 14. Livarji/livarke ipd. (koda 7211);
 15. Strugarji/strugarke ipd. (koda 7223);
 16. Mesarji/mesarke ipd. (koda 7511);
 17. Bolničarji negovalci/bolničarke negovalke v zavodih (koda 5321);
 18. Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke splošne medicine (koda 2211);
 19. Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke (razen splošne medicine) (koda 2212);
 20. Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego (koda 2221);
 21. Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno nego (koda 3221);
 22. Natakarji/natakarice (koda 5131);
 23. Inženirji/inženirke gradbeništva (koda 2142);
 24. Inženirji/inženirke strojništva ipd.(koda 2144);
 25. Avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in govorne terapevtke (koda 2266);
 26. Visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke na visokošolskih zavodih (koda 2311);
 27. Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami (koda 2352);
 28. Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij, d. n. (koda 2519).
Povezane vsebine