Najnovejša različica člena

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn

3. člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

Kalo je primanjkljaj oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.

Razsip je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali sipkem stanju.

Razbitje je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.).

Okvara je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.

Povezane vsebine