Najnovejša različica člena

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn

6. člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v cvetličarnah šteje kot običajen odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih stopnjah:

+------+--------------------------------------+----------------+
|Št.  |Vrsta blaga              |  Maksimalna  |
|   |                   | stopnja v %  |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.  |lončnice               |    17    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|2.  |rezano cvetje in zelenje       |    20    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|3.  |suho cvetje              |    10    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|4.  |porcelan, steklo, keramika      |    5    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|5.  |aranžersko blago in aranžerski    |    5    |
|   |materiali               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|6.  |ostalo blago in pomožni dodatni    |    1    |
|   |materiali               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+

Povezane vsebine