Najnovejša različica člena

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn

8. člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2008 dalje.

Povezane vsebine