Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

U R E D B O
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18) se v prilogi II pri delovnem mestu s šifro B017345, pri tipu osebe javnega prava center za socialno delo (CSD), najnižji plačni razred »45« nadomesti z najnižjim plačnim razredom »50«, najvišji plačni razred »51« pa se nadomesti z najvišjim plačnim razredom »55«.
V prilogi IV se v točki 5. Dejavnost: SOCIALA pri tipu osebe javnega prava center za socialno delo preglednici spremenita tako, da se glasita:
»
Direktor centra za socialno delo (CSD)
Kriteriji
Vrednosti kriterijev
1. Število zaposlenih iz letnega poročila
do 50 %
*
do vključno 40
20 %
*
od 41 do vključno 60
25 %
*
od 61 do vključno 80
30 %
*
od 81 do vključno 100
35 %
*
od 101 do vključno 120
40 %
*
od 121 do vključno 180
45 %
*
nad vključno 181
50 %
2. Število prebivalcev
do 45 %
*
do vključno 45.000
15 %
*
od 45.001 do vključno 95.000
20 %
*
od 95.001 do vključno 145.000
25 %
*
od 145.001 do vključno 195.000
30 %
*
od 195.001 do vključno 245.000
35 %
*
od 245.001 do vključno 295.000
40 %
*
nad vključno 295.001
45 %
3. Število enot
do 5 %
*
do vključno 3
4 %
*
nad vključno 4
5 %
   
100 %

Direktor centra za socialno delo (CSD)
SKUPNA VREDNOST 
KRITERIJEV
PLAČNI RAZRED 
(RAZPON 50–55)
od
do
0 %
40 %
50
41 %
50 %
51
51 %
60 %
52
61 %
70 %
53
71 %
85 %
54
86 %
100 %
55
«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
Pomočniki direktorjev iz petega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/17), ki bi bili na podlagi spremenjene priloge IV uredbe uvrščeni v nižji plačni razred od plačnega razreda, v katerega so uvrščeni kot direktorji centrov za socialno delo na podlagi dosedanjih predpisov, za preostali čas trajanja mandata ohranijo obstoječi plačni razred.
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem vpisa spojitve centrov za socialno delo v nove centre za socialno delo v sodni register.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!