Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Popravek Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
V Pravilniku oizvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16) se v prvem in drugem odstavku 41. člena beseda »alineje« nadomesti z besedo »točke«.
V četrtem odstavku 44. člena se beseda »alineje« nadomesti z besedo »točke«.
V napovednem stavku šestega odstavka 54. člena se za besedilom »v evidencah iz« beseda »četrtega« nadomesti z besedilom »3. točke tretjega«.

58. člen se pravilno glasi:

»58. člen
(veljavnost tobačnih znamk)
Ne glede na peto točko tretjega odstavka 49. člena tega pravilnika, se tobačne znamke, ki so bile naročene in izdane ter prodane v skladu s Pravilnikom o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07, 18/07 – popr., 26/10, 109/12 – ZTro-M, 9/13, 15/14, 43/14 in 47/16 – ZTro-1), uporabljajo do porabe zalog pri tiskarju, UJP oziroma trošarinskem zavezancu za tobačne izdelke.«.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!