Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 44/17 in 57/18) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloga vsebuje podatke o upravičencu, zakonitem zastopniku, če gre za mladoletnega upravičenca, statusu upravičenca v obdobju koriščenja subvencije prevoza ter relaciji. V primeru, da se upravičenec izobražuje v tujini, k vlogi predloži potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »pisna oziroma elektronska«.
V četrtem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru, ko upravičenec biva na različnih naslovih, pod pogojem, da predloži sklep sodišča o bivanju na različnih naslovih.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Izvajalec originale pisnih vlog arhivira in jih v fizični obliki hrani dve leti od vnosa vloge v evidenco subvencije prevoza. Po preteku tega obdobja jih uniči.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Izvajalec elektronske vloge arhivira in hrani v elektronski obliki dve leti od vnosa vloge v evidenco subvencije prevoza. Po preteku tega obdobja jih uniči oziroma izbriše.«.
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec izvede spremembo subvencionirane vozovnice na podlagi vložitve nove vloge s strani upravičenca. Izvajalec pred izdajo nove subvencionirane vozovnice prekliče obstoječo subvencionirano vozovnico.«.
Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima Prilogama 1 in 2, ki sta kot prilogi sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
(vložitev vloge v prehodnem obdobju)
Do 31. oktobra 2019 se vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice lahko vloži tudi na obrazcu, določenem v Prilogi 1 Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 44/17 in 57/18).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!