POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

19. člen (dobava blaga brez prevoza)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

19. člen
(dobava blaga brez prevoza)

Če se blago ne odpošilja ali prevaža, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi dobava blaga.

Povezane vsebine