POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

24. člen (opredelitev davčnega zavezanca za namene uporabe pravil o kraju opravljanja storitev)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

24. člen
(opredelitev davčnega zavezanca za namene uporabe pravil o kraju opravljanja storitev)

Za namene uporabe pravil o kraju opravljanja storitev se za davčnega zavezanca šteje tudi:

  • davčni zavezanec, ki opravlja tudi dejavnosti ali transakcije, ki v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega zakona niso opredeljene kot obdavčljive dobave blaga ali storitev, in sicer za vse storitve, ki so mu bile opravljene;
  • pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, je pa identificirana za namene DDV.
Povezane vsebine