POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

26. člen (storitve posrednikov)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

26. člen
(storitve posrednikov)

Kraj opravljanja storitev, ki jih osebi, ki ni davčni zavezanec, opravi posrednik, ki deluje v imenu in za račun druge osebe, je kraj, kjer je v skladu s tem zakonom opravljena glavna transakcija.

Povezane vsebine