POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

40. člen (uporaba stopnje)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

40. člen
(uporaba stopnje)

(1) DDV se obračunava po stopnji, ki velja v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se DDV obračunava po stopnji, ki velja ob nastanku obveznosti obračuna DDV, v naslednjih primerih:

  1. v primerih iz petega odstavka 33. člena tega zakona;
  2. v primeru pridobitve blaga znotraj Unije;
  3. v primerih uvoza blaga iz tretjega in četrtega odstavka 35. člena tega zakona.

(3) Stopnja, ki se uporablja za pridobitev blaga znotraj Unije, je stopnja, ki se uporablja za dobavo enakega blaga na ozemlju Slovenije.

Povezane vsebine