POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

30.e člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

30.e člen

(1) Minister, pristojen za finance, lahko z namenom izogibanja dvojnemu obdavčevanju, neobdavčevanju ali izkrivljanju konkurence določi, da se za storitve iz 25., 30.b, 30.c in 30.d člena tega zakona, , šteje, da je kraj opravljanja storitev, ki bi bil v skladu z navedenimi členi:

  • v Sloveniji, zunaj Unije, če se te storitve dejansko uporabijo in uživajo zunaj Unije;
  • zunaj Unije, v Sloveniji, če se storitve dejansko uporabijo in uživajo v Sloveniji.
Povezane vsebine